EEG BIOFEEDBACK

Zapoznaj się z naszymi propozycjami w zakresie pomocy EEG BIOFEEDBACK

Nasze rozwiązania szkoleniowe skoncentrowane są na poprawie funkcjonowania w obszarze psychicznym zarówno osoby jak i całej organizacji.

Możesz się ze mną skontaktować jeśli masz jakiekolwiek pytania lub jeśli:

 • Masz problemy z pamięcią, koncentracją, skupieniem się i uwagą, nauką,
 • Prześladuje Cię przewlekły smutek, traumy, fobie, nerwice,
 • Oczekujesz poprawy funkcjonowania w życiu towarzyskim,
 • Potrzebujesz relaksacji, zmniejszenia poziomu stresu i zwiększenia zadowolenia z życia, pragniesz zapobiec wypaleniu zawodowemu,
 • Chcesz poprawić swoją odporność, wzmocnić procesy immunologiczne i zdrowotne,
 • Pragniesz poprawić jakości snu,
 • Oczekujesz lepszych wyników szkolnych związanych z nauką i relacjami z innymi uczniami,
 • Chcesz wesprzeć proces terapii uzależnień,
 • Pragniesz przyspieszyć swój rozwój osobisty.

Czym jest biofeedback?

Czym jest biofeedback?

Biofeedback to nieinwazyjne podejście terapeutyczne, które obejmuje pomiar procesów fizjologicznych (EEG, EKG, HRV itd.)z użyciem specjalistycznych czujników, rozpoznawania reakcji fizjologicznych pacjenta, wspomaganie procesu rozpoznawania przez pacjenta wpływu myśli i emocji na fizjologię i trening w zakresie strategii poznawczych i optymalizacji fizjologicznej odpowiedzi organizmu na te bodźce.

Jak działa EEG biofeedback?

Mózg człowieka wykazuje ciągłą czynność bioelektryczną. Nawet podczas snu między komórkami nerwowymi można zarejestrować przepływ impulsów elektrycznych o niskim napięciu. Częstotliwość i amplituda fal mózgowych zmienia się w ciągu doby, w zależności od stanu pobudzenia układu nerwowego. EEG biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) polega na obrazowaniu czynności bioelektrycznej mózgu podczas wykonywania prostych zadań. Dzięki informacji zwrotnej o zachodzących zmianach fizjologicznych, pacjent uczy się świadomie kontrolować pracę swojego mózgu, aby komórki nerwowe funkcjonowały prawidłowo i efektywnie.

Na czym polega trening?

Na skórze głowy osoby poddanej treningowi przyczepia się specjalne elektrody. Rejestrują one fale mózgowe badanej osoby. Po zamontowaniu aparatury pomiarowej pacjent siada przed monitorem, na którym jest wyświetlana wideogra. Osoba trenująca steruje grą za pomocą własnych myśli, bez użycia klawiatury czy myszki. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, a gra przebiega prawidłowo. Z kolei, gdy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym, zaczynamy przegrywać.

Jakie daje rezultaty?

Po pierwsze regularny trening EEG biofeedback poprawia funkcje poznawcze i zdolność koncentracji. U osób, u których doszło do uszkodzenia układu nerwowego (np. w mózgowym porażeniu dziecięcym) stosowanie EEG biofeedback sprzyja kompensowaniu funkcji uszkodzonych neuronów, wykorzystując plastyczność tkanki nerwowej (zdolność do wytwarzania nowych połączeń neuronalnych i wytwarzania obwodów zastępczych). Po drugie metoda EEG biofeedback pozwala także na relaksację i zmniejszenie napięcia emocjonalnego.

EEG biofeedback  – dla kogo jest przeznaczony?

Jest to nowoczesna metoda rehabilitacji wykorzystywana w leczeniu:

 • mpd
 • padaczki
 • urazów czaszkowo-mózgowych
 • udarów
 • ADHD
 • uzależnień
 • depresji
 • zaburzeń snu

Wymagania i czas trwania sesji treningowych

Atutem EEG biofeedback  jest brak niepożądanych efektów ubocznych. Zajęcia można prowadzić już z dziećmi od 3 roku życia, jeżeli:

 • rozumieją zadanie do wykonania
 • mają motywację do współpracy
 • radzą sobie z zadaniem

Czas trwania terapii zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji. Następuje poprawa koncentracji, zmniejszenie impulsywności. W bardziej złożonych problemach, np. ADHD, potrzeba ok. 40-60 sesji. Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego leczenia.

Trening wraz z przygotowaniem trwa około 1 godziny. Zaleca się 2-3 treningi w tygodniu.

Rodzaje biofeedbacku

Poznaj rodzaje coachingu, które przybliżą Ci obszary poprawy funkcjonowania w grupie, rodzinie, sporcie czy biznesie.

W tym rodzaju BF chodzi o wykonywanie
samokontrolowanych ćwiczeń czynnych
mięśni. Mają one za zadanie wzmocnić
aktywność bioelektryczną ćwiczonych
mięśni, albo też zahamować aktywność
mięśni antagonistycznych. Ćwiczenia trwają
początkowo od 10 do 15 minut i stopniowo
są wydłużane do 30 a nawet 45 minut. Najlepiej jest wykonywać treningi codziennie, z
wizualną obiektywizacją pacjentowi obecnego stanu, co wzmacnia jego motywację do
dalszych ćwiczeń.
Pacjent śledzi czynność skurczową
swoich mięśni, za pomocą sygnału dźwiękowego lub wzrokowego. Powstają w związku
z tym dwie zamknięte pętle obiegu informacji: wewnętrzna w układzie nerwowym
jako czynność bioelektryczna ćwiczonego
mięśnia i zewnętrzna w specjalistycznej
aparaturze. To tam odbierana jest informacja wychodząca z układu nerwowego i
przetwarzana na informację zrozumiałą dla
pacjenta, wzrokową lub słuchową. Z kolei
poprzez jeden z tych zmysłów wchodzi ona
powtórnie do układu nerwowego a sygnał
dźwiękowy albo świetlny przekazuje pacjentowi wiadomość iż mięsień się napina.
Miofeedback stosowany jest w rehabilitacji chorób i zaburzeń nerwowo-mięśniowych. Z jednej strony pomaga w zwiększeniu siły trenowanych mięśni (urologia,
ginekologia, następstwa urazów) a z drugiej
w zmniejszeniu napięcia mięśniowego (np.
w stresie).

Ten rodzaj BF, nazywany też BSR
(Basal Skin Response), EDR (Electro
Dermal Response), wykorzystuje reakcję
skórno-galwaniczną mierzoną wartościami
przewodnictwa elektrycznego skóry. Na
przewodnictwo wpływa autonomiczny układ
nerwowy, a poprzez kontrolę temperatury i
oporności skóry uzyskuje się równowagę
układu nerwowego współczulnego i ośrodkowego.
Reakcja skórno-galwaniczna jest miarą
zmian oporu elektrycznego skóry, zależnych od stopnia jej nawilżenia wywołanego
przez zmiany aktywności gruczołów potowych, które kontrolowane są przez układ
współczulny. Większe wartości oznaczają
większe natężenie prądu, czyli mniejszy
opór elektryczny. Jeżeli mamy do czynienia
z niską potliwością skóry a jednocześnie z
wysokimi wynikami GSR, to oznacza niską
aktywność współczulną. Przeciwnie, niskie
wyniki wiążą się z wysoką potliwością, która
w większości przypadków spowodowana
jest stresem przejawiającym się nasiloną
potliwością rąk i stóp z uczuciem zimna.
Spostrzeżenia te pozwalają na wykorzystywanie tej metody w poligrafach i wariografach dla wykrywania kłamstw.
Na palce ręki dominującej leczonego
zakłada się elektrody emitujące słaby
prąd galwaniczny. Informacje dotyczące
stanu leczonego, ukazujące zależności
między jego stanem somatycznym a psychicznym, są elektronicznie wzmacniane i
przekazywane do komputera. Galwanometr
mierzy w tym czasie opór elektryczny, wykorzystując dwie techniki i tą drogą uczy
się leczonego kontrolować temperaturę,
oporność skóry, akcję serca i oddech. Tym
samym uczy się go działać w sposób opanowany w nowych warunkach i poprawiać
samokontrolę. Dane empiryczne wskazują
na możliwość wykorzystania GSRbiofeedbacku wraz z NF.
Metoda GSRbiofeedback, z uwagi na
wspomniane zalety a także prostotę i niską
cenę aparatury, zyskuje obecnie coraz
większy zasięg. W medycynie GSR wykorzystywany jest do monitorowania przebiegu
psychoterapii i hipnoterapii, do leczenia
nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej i nadmiernego pocenia się. Także u zdrowych
bywa stosowany do nauki panowania nad
swoimi emocjami oraz dla poprawienia
koncentracji uwagi.

Temperaturowy biofeedback
Stan aktywacji autonomicznego układu
współczulnego wiąże się z przygotowaniem
człowieka do walki lub ucieczki i ma miejsce
w stresie. Następuje wtedy między innymi
zwężenie obwodowych naczyń krwionośnych, zapobiegające utracie ciepła. Przedłużanie się takiego stanu prowadzi jednak
nawet do zaburzenia ukrwienia kończyn.
W temperaturowym biofeedbacku pacjent
uczy się podwyższać temperaturę własnego
ciała, nawet z przekroczeniem temperatury
fizjologicznej. Można osiągnąć taki cel,
ponieważ ciepłota skóry nie zależy tylko
od czynników zewnętrznych, ale także od
psycho-fizjologicznego stanu człowieka.
Temperaturę skóry mierzy się za pomocą
termistora zakładanego na opuszkę palca,
który wskazuje stan wynikający z aktywności
układu współczulnego i przywspółczulnego.
Treningi temperaturowego biofeedbacku
stosuje się w leczeniu niedokrwienia kończyn, astmie i chorobie reumatycznej, a
także w celach relaksacyjnych.

W tym rodzaju BF mierzy się za pomocą
termometru na podczerwień temperaturę
głowy i umożliwia badanie przepływu krwi
przez poszczególne okolice mózgu. Umożliwia to obrazowanie aktywności mózgu
wraz z utlenowaniem krwi mózgowej, a
więc także ukrwienia i odżywienia mózgu.
Leczony, poprzez sterowanie obiegiem krwi,
może uzyskać stymulację ukrwienia w wybranej okolicy kory mózgowej. W obrazach
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
widać jak aktywność regionu mózgu wpływa
na stopień ukrwienia danego obszaru kory
mózgowej. Nic też dziwnego, że dzięki temu
rodzajowi BF uzyskuje się bardzo dobre
wyniki leczenia ADHD, skoro SPECT u osób
nadpobudliwych wykazuje zmniejszony
przepływ krwi w płacie czołowym. Stosowany jest on również w leczeniu migreny,
urazów mózgu i dysleksji.
Niezbędny do terapii HEGbiofeedback
jest odpowiedni aparat umożliwiający pacjentowi obserwowanie przepływu krwi w
jego mózgu.

Już przed 40 laty odkryto, że spowolniona czynność płuc jest w stanie wprowadzać człowieka w stan relaksu, podczas
gdy w stresie dochodzi do przyśpieszenia
oddechu. W tym rodzaju BF dokonuje się
pomiaru stężenia CO2 we krwi, rozprężania
klatki piersiowej i objętości wdychanego powietrza. Zadaniem metody jest uzyskiwanie
bardzo powolnych i głębokich oddechów.
Aparat do oddechowego biofeedbacku składa się z czujnika rytmu i długości wydechów,
dzięki czemu pacjent uzyskuje informacje o
badanych funkcjach.
Badane funkcje są przedstawiane w
postaci audiowizualnej, którą leczony stara
się kontrolować. Wpływa on w ten sposób na
krążenie i oddech a pośrednio także np. na
Tabela I
Nazwy rodzajowe biofeedbacku.
Generic names of biofeedback.
EEGbiofeedback (neurofeedback, NF)
SCPbiofeedback
EMGbiofeedback
GSRbiofeedback
Temperaturowy biofeedback
HEGbiofeedback
Oddechowy biofeedback
HRVbiofeedback
RSAbiofeedback
Tabela II
Podstawy neurofizjologiczne dla poszczególnych rodzajów biofeedbacku.
Neurophysiological bases for individual kinds of biofeedback.
NF-sprzężenie na podstawie analizy fal mózgowych
SCP-wolne potencjały korowe, zmiany polaryzacji kory mózgowej.
EMG-sprzężenie na podstawie analizy sygnału EMG
GSR-sprzężenia na podstawie pomiaru oporu elektrycznego skóry
Temperaturowy BF-sprzężenie na podstawie temperatury ciała
HEG-sprzężenie na podstawie pomiaru temperatury głowy
Oddechowy GF-sprzężenie na podstawie pomiaru rytmu oddechu
HRV-sprzężenie na podstawie pomiaru rytmu serca
RSA-łączy w sobie między innymi elementy HRV i oddechowego BF
Przegląd Lekarski 2016 / 73 / 3 193
napady padaczkowe, których występowanie
zależy m. in. od gazometrii krwi.

W tym rodzaju BF zasadnicze znaczenie
ma pomiar czynności serca. Zmienia się ona
nie tylko w stanach napięcia emocjonalnego,
ale również w wielu chorobach i postępującym procesie starzenia. Zmniejsza się wtedy
zmienność rytmu serca i zwiększa ryzyko
wystąpienia chorób układu krążenia. W tym
rodzaju BF monitorowany jest oddech i rytm
serca pacjenta. Poprzez treningi leczony
stara się tak dobrać rytm swojego oddechu,
aby korzystnie wpłynąć na rytm pracy serca.
HRVbiofeedback wykorzystywany w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych i astmy,
ale także w napadach lęku i stresie.

Ten rodzaj BF pozwala na ocenę i korygowanie stanu zaburzonych funkcji autonomicznych. Dzięki niemu może dochodzić
do zwiększenia kreatywności i pamięci,
zwiększenia odporności na stres, zahamowania lęków, zwiększenia pewności siebie
i zmniejszenia agresji.
Rytm serca prezentowany jest pacjentowi w przystępnej formie komputerowej.
Do treningu RSAbiofeedbacku używa się
głowicy rejestrującej elektryczną aktywność serca oraz elektrod zamocowanych
na skórze klatki piersiowej i specjalnego
oprogramowania.
Ten rodzaj BF stosuje się w leczeniu
dzieci z zespołem ADHD dla polepszenia
koncentracji uwagi i zachowania dzieci i
młodzieży oraz u często i przewlekle chorujących dzieci. Ma on również znaczenie w
profilaktyce chorób układu oddechowego,
chorób sercowo-naczyniowych, w terapii
mowy i w zaburzeniach psychosomatycznych. RSAbiofeedback znajduje zastosowanie w rehabilitacji widzenia, przygotowaniu
kobiet do porodu, nadciśnieniu tętniczym,
migrenie i astmie

Pozostańmy w kontakcie

Psycholog Jarosław Oździński

 • Konin, ul. Powstańców Styczniowych 2/98
 • Koło, ul. Kolejowa 58
 • jaroslaw.ozdzinski@gmail.com
 • (+48) 601-86-11-21