POMOC I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Zapoznaj się z naszymi propozycjami w zakresie pomocy i poradnictwa psychologicznego

Dowiedz się, w jaki sposób mogę Ci pomóc rozwiązać Twój problem

Możesz się ze mną skontaktować jeśli masz jakiekolwiek pytania lub jeśli obserwujesz u siebie następujące objawy:

  • Przewlekły smutek, utrata bliskich, traumy, fobie, nerwice, długotrwały stres, długo utrzymujący się obniżony nastrój przypominający depresję,
  • Brak stabilności emocjonalnej, częste zmiany nastroju,
  • Trudne relacje z rodziną i innymi ludźmi,
  • Problemy z pamięcią, koncentracją, skupieniem się i uwagą, nauką,
  • Brak umiejętności relaksacji, długotrwały stres, wypalenie zawodowe,
  • Problemy psychosomatyczne, choroby o nieznanym podłożu,
  • Bezsenność.

Pomoc i poradnictwo psychologiczne

W jakiej sytuacji potrzebujemy pomocy i poradnictwa psychologicznego?

Zawsze w przypadku wystąpienia trudności życiowych z którymi trudno Ci sobie poradzić i poszukujesz wsparcia. Także w sytuacjach, gdy przeżywasz emocje o dużym nasileniu, odczuwasz, że nadchodzi kryzys. Także w sytuacji, gdy będąc w depresji, traumie, nerwicy bądź przeżywając lęki pragniesz to zmienić i uczynić swoje życie szczęśliwszym. 

Pomoc psychologiczna a psychoterapia. Co je różni?

Pomoc psychologiczna jest zorientowana na doraźną pomoc w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania. To forma pomocy, której udziela specjalista psycholog. 

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?

Kiedy czujemy, że bieżąca sytuacja stała się zbyt trudna, aby sobie z nią poradzić samemu. Czujemy, że nas przerasta, że nie potrafimy znaleźć rozwiązania. Taka sytuacja nazywana jest często kryzysem. 

W jaki sposób wygląda pomoc psychologiczna?

Najczęściej jest to kilka, do kilkunastu lub kilkudziesięciu spotkań.  W pierwszej kolejności należy zidentyfikować problem z którym przychodzi do psychologa klient/pacjent i na tej podstawie znaleźć najskuteczniejszą i najlepszą dla danej osoby ścieżkę postępowania. Czasem ustalenie rzeczywistego problemu może zająć do kilku sesji. Przyczyną może być nieuświadomienie realnego problemu, lub dłuższy czas potrzebny do zbudowania odpowiedniej relacji z psychologiem bazującej na zaufaniu. Psycholog w czasie spotkań powinien:

* możliwe szybko zidentyfikować problem klienta/pacjenta oraz jego rzeczywiste źródło;

* odnaleźć przyczyny nierozwiązania problemu do chwili obecnej;
* określenie metod prowadzących do rozwiązania problemów;
* upewnienie klienta/pacjenta co do kierunku wprowadzanych zmian..

W jakich sytuacjach życiowych pomoc psychologiczna może przynieść oczekiwane rezultaty:
* w kwestiach związanych z pracą i życiem zawodowym;
* w procesie dojrzewania czy usamodzielniania się;
* w poszukiwaniu rozwiązań wspierających podejmowanie ważnych, życiowych decyzji;
* w rozwiązywaniu konfliktów z otoczeniem, rodziną;
* w przypadku choroby, żałoby, utraty bliskiej osoby;
* w szeroko rozumianym kryzysie związanych z życiem zawodowym lub osobistym.

Pozostańmy w kontakcie

Psycholog Jarosław Oździński

  • Koło, ul. PCK 8
  • jaroslaw.ozdzinski@gmail.com
  • (+48) 601-86-11-21