PROCESY POZNAWCZE

Zapoznaj się z naszymi propozycjami w zakresie diagnozy i rozwoju procesów poznawczych

Poznaj nasze rozwiązania wspierające procesy poznawcze i lepsze funkcjonowanie w szkole, pracy i życiu.

Możesz się ze mną skontaktować jeśli masz jakiekolwiek pytania lub jeśli oczekujesz:

  • Poprawy funkcjonowania pamięci,
  • Poprawy zdolności rozumowania,
  • Poprawy zdolności werbalnych,
  • Wzrostu skupienia uwagi.

Procesy poznawcze i ich rodzaje

Procesy poznawcze to podstawowe funkcje, które służą nam do poznania rzeczywistości, uzyskania orientacji w otoczeniu, przyswajania wiedzy o otaczającym nas świecie i przetwarzania uzyskanych informacji, a następnie wyprowadzania ich do otoczenia w formie reakcji, jaką jest nasze zachowanie.

Umysł ludzki nie uzyskuje wiedzy o rzeczywistości na podstawie danych otrzymanych z narządów zmysłu, lecz aktywnie odwzorowuje i tworzy model postrzeganego obiektu w pewnej symbolicznej formie struktur poznawczych. Takie struktury to nagromadzenie wiedzy a mechanizmy ich tworzenia i modyfikacji to właśnie procesy poznawcze. System poznawczy, jakim jest umysł, nie jest domeną wyłącznie ludzką, a raczej właściwością układu nerwowego, podobną do zdolności wywoływania skurczów mięśni i poruszania się zwierząt. Wiadomym jest jednak, iż rozwój sprawności procesów poznawczych w świecie zwierząt jest diametralnie różny. Teoretycznie także emocje można by uznać za procesy przetwarzania informacji należące do jakiejś kategorii procesów poznawczych, jednak zwykle strefa emocjonalna i strefa poznania traktowane są oddzielnie.

Procesy poznawcze człowieka – podział i charakterystyka

Procesy poznawcze można katalogować, klasyfikować i opisywać na wiele sposobów, lecz powszechnie przyjęto, że procesy poznawcze dzielą się na elementarne i złożone.

Elementarne procesy poznawcze to sekwencja przetwarzania informacji ściśle związana z odbieraniem, interpretowaniem i gromadzeniem informacji. Rozróżniamy ich trzy kategorie: uwagę, percepcję i pamięć, przy czym wybrane źródła naukowe do elementarnych procesów poznawczych zaliczają także kontrolę poznawczą i funkcje wykonawcze.

Złożone procesy poznawcze to myślenie i język. Myślenie można opisać jako zdolność umysłu do tworzenia symbolicznego modelu rzeczywistości i do wprowadzania modyfikacji tegoż modelu, zastępując nimi realne działania. Mocno zawężonymi kategoriami mieszczącymi się w ramach definicji procesów złożonych jest przykładowo rozwiązywanie problemów czy abstrahowanie. Zagadnienie języka to zagadnienie interdyscyplinarne, a język nie jest tu wyłącznie domeną psychologii, lecz także lingwistyki, filologii oraz filozofii. Język pośredniczy rozumieniu i opisywaniu otaczającego nas świata, składa się na jego mentalny obraz (tzw. językowy obraz świata) i może być rozwijany (poszerzany) praktycznie przez całe życie.

Poznaj metody treningu procesów poznawczych

Poznaj rodzaje treningu procesów poznawczych, które pomogą Ci w lepszym funkcjonowaniu i osiąganiu lepszych wyników w szkole oraz pracy.

Pozostańmy w kontakcie

Psycholog Jarosław Oździński

  • Koło, ul. PCK 8
  • jaroslaw.ozdzinski@gmail.com
  • (+48) 601-86-11-21