Zakres usług

Jakie usługi świadczy Gabinet psychologiczny Jarosław Oździński

 • Jako dyplomowany psycholog świadczę usługi psychologiczne, a w ich ramach pomoc, konsultacje, treningi i warsztaty psychologiczne oraz doradztwo psychologiczne. Nie świadczę usług psychoterapii, lekarskich, dietetycznych i żywieniowych, treningowych (związanych z wysiłkiem fizycznym). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przyjmowania suplementów, leków, planów żywieniowych lub treningowych należy zawsze kontaktować się z lekarzem rodzinnym lub lekarzem określonej specjalności, farmaceutą (zapoznać się z ulotką i działaniem specyfiku oraz jego potencjalnych negatywnych skutków), dietetykiem lub trenerem sportowym. 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO przez Gabinet psychologicznych Jarosław Oździński

Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Jarosław Oździński, ul. Narutowicza 3, 62-600 Koło, który jest prowadzony i rozliczany przez firmę Training Expert sp. Z o.o., ul. Smolna 10/18, 00-350 Warszawa. W przypadku wystawienia faktury dane osobowe zostaną przekazane do firmy Training Expert sp. Z o.o.  W przypadku umawianie wizyty przez portal Znany Lekarz również ten portal jest dysponentem danych osobowych, które są przechowywane i przetwarzane wg przepisów w/w portalu.

Przetwarzanie danych

 • Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 601 86 11 21 oraz za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.jaroslawozdzinski.pl. Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail i adres zamieszkania.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i pomocy psychologicznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem bądź pomocą psychologiczną.
 • Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktury.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i pomocy psychologicznej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.

Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług Gabinetu Psychologicznego Jarosław Oździński.

Przekazywanie danych

 • W sytuacji konieczności wystawienia faktury dane osobowe są przekazywane firmie Andrzej Sobieraj  ul. Libelta 1A 61-706 Poznań IV Piętro lok. 22 , która prowadzi obsługę finansowo-księgową Gabinetu (dane w zakresie imienia i nazwiska, a na wyraźne życzenie pacjenta również adresu).

W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

 Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa.

Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

Prawa właściciela danych osobowych

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – proszę o kontakt z Gabinetem Psychologicznym Jarosław Oździński  mieszczącym się w Kole, 62-600 przy ulicy Narutowicza 3 – pisemnie: pismo doręczone osobiście bądź pocztą tradycyjną.

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanym na klucz kontenerze biurowym. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Jarosław Oździński, ul. Narutowicza 3, 62-600 Koło

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Poniżej znajdują się informacje dotyczące zbierania oraz przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli:

 1. Zdecydowałaś/łeś zapisać do newslettera, przetwarzany będzie twój adres e-mail oraz Imię. W celu dostarczania informacji o promocjach, treści związanych z marketingiem gabinetu oraz szeroko rozumianej wiedzy z dziedziny psychologi i pomocy psychologicznej.
 2. Zdecydowałaś/łeś wysłać do mnie wiadomość poprzez formularz kontaktowy. Dane które będą przetwarzane to Imię oraz adres e-mail. Dane będą potrzebne w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i/lub umówienie się na wizytę.
 3. Zdecydowałaś/łeś się utrzymywać kontakt z Gabinetem psychologicznym przez media społecznościowe jak facebook, youtube, twitter, instagram etc. możesz otrzymywać informacje odnośnie funkcjonowania gabinetu, nowej wiedzy psychologicznej, a także materiałów reklamowych lub promocyjnych.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.